Radiovågor Stockholm

----- Magic Pot - Radiofrekvens / Vacuum / LED Ljus -----

Med Magic Pot apparaten introducerar vi ett nytt och effektivt arbetssätt att fokusera på orsaksorienterade behandlingar med direkta resultat utan smärta eller återhämtningstid.

Magic Pot representerar två moderna teknologier sammanförda i en apparatur, Radiofrekvens och vakuum. Dessutom blått och rött LED-ljus.
Med Radiofrekvensbehandling erbjuds kroppsterapeuten ett verktyg som mycket snabbt uppnår en terapeutisk temperatur i den behandlade muskulaturen/huden. Med vakuum får du tag om muskulaturen/huden i det behandlande området. Beroende på hur man arbetar med den kan man få uppstramande/dränerande verkan eller muskeluppmjukande effekt.

Resultaten av Magic pot behandlingar innebär

  • Tighteningeffekt
  • Förbättrad struktur i bindväv. —
  • Ökad lymfcirkulation —
  • Ökad blodcirkulation —
  • Minskad smärta i samband med arbete mot triggerpunkter och ömmande och svullna muskler
  • Orörliga leder kan snabbt ”lösas” upp
  • Förbättring i hudstruktur, såsom cellulitbildningar, ärrvävnad mm
  • Rött LED-ljus har en cirkulationsökande effekt, stimulerar hudens funktioner, dränerar, medan det blå LED-ljuset är lugnande för huden, dämpar rodnad samt inflammationer såsom acne. 

 Radiovågor Stockholm - Bymanisthlm